Get Adobe Flash player

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünde yaptırım uygulama yetkisini geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devretmesinin ardından, Belediye ekipleri yeni mevzuat doğrultusunda hafriyat kamyonlarına yönelik denetimlere başladı.

 

harfiyat-kamyonu

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince İncek’te yapılan denetimlerde hafriyat kamyonu sahiplerine tebligat yapılarak, eksikliklerin giderilmesi için uyarıda bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14 Temmuz 2015 tarihli ‘olur’u ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini hatırlatarak, hafriyat kamyonu sahiplerini tebligatla bilgilendirdiklerini söylediler.

HAFRİYAT KAMYONU SAHİPLERİNE UYARI

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, mevzuat değişikliğinin ardından, İncek’te denetim yaptılar. Ekipler, hafriyat kamyonu sahiplerine tebligat yaparak, yetki devri ve “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü” yönetmeliğinin ilgili maddeleri konusunda bilgilendirdiler.
Hafriyat kamyonu sürücülerine, hafriyat toprağı/inşaat yıkıntı atıkları taşıma izin belgesi alınması, hafriyat kamyonlarının damperlerinin (kasalarının) sarı renkli olması, hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları taşımacılığı yapacak olan araçların her iki tarafında büyük harflerle “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Aracı” ibaresinin yazılı olması, taşıma sırasında oluşabilecek çevresel kirlenmeyi önlemek amacıyla araçların üstünün uygun malzemeyle (branda sistemi) kapatılması, araçların kapasitelerinin üzerinde yükleme yapılmaması ve araçların tekerleklerinde olabilecek çamur ve benzeri kirlilik temizlendikten sonra trafiğe çıkması konularında uyarıda bulunuldu.
Kamyon sürücülerine eksikliklerin giderilmesi için de 1 aylık süre verildi.

ÇEVRE KANUNU’NA GÖRE DENETİM

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı yetkilileri, hafriyat kamyonlarının zabıta ekipleri tarafından daha önce de denetlendiğini ve Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapıldığını belirterek, “Çevre Bakanlığı’ndan alınan yetki devriyle, cezai işlemler artık Çevre Kanunu’na göre yapılacak. Böylelikle bu konuda tek elden, daha etkin, caydırıcı ve hızlı mücadele edilecek, bürokrasiden kaynaklanan zaman kaybı da önlenecek” dediler.

Yetkililer, Büyükşehir Belediyesi’nce yapılacak planlı/plansız denetimlerde “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği” kapsamına giren faaliyetler sonucu bu yönetmelik ve diğer çevre mevzuatı hükümlerine aykırı hareket eden; kaçak hafriyat, moloz ve inşaat yıkıntı atıkları döken kişilere 46.501 TL, kurum ve kuruluşlara ise 3 katı (139.503 TL) idari para cezası uygulanacağını belirttiler.
Yetki devri kapsamındaki denetimler, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek